Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 11. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Obetovanie Panny Márie
Piatok Sv. Cecílie, panny a mučenice
Sobota  Féria
Nedeľa Krista Kráľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Gregora a Magdalénu  
Utorok 18.00 hod.   + Viktora a Rastislava  
Streda 18.00 hod.   + Gregora a Františku  
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.     Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. Poďakovanie za 50. rokov života  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Štefániu a Ľudmilu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360-399)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme