Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 11. 2019)

Pondelok    Sv. Martina z Tours, biskupa
Utorok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Františka a rodičov  
Utorok 18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc  
Streda 18.00 hod.   + Jána a Zuzanu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Štefana, Cecíliu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.     Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. + Jána a Jozefu  
Sobota 18.00 hod.    Poďakovanie za 90. rokov života  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Štefániu, Cyrila a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    Poďakovanie za 60. rokov života  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320-359)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme