Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 11. 2019)

Pondelok    Sv. Karola Boromejského, biskupa
Utorok Sv. Imricha
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Antona, Albínu a deti  
Utorok 18.00 hod.   + Ondreja, Štefániu a rodičov  
Streda 18.00 hod.   Poďakovanie za 80. rokov života  
Štvrtok 18.00 hod.    + Martu  
Piatok 11.00 hod.     + Jána a Hedvigu  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 60. rokov života  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Karola a Annu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280-319)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme