Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Všetkých svätých
Sobota  Spomienka na všetkých verných zosnulých
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. Za Božiu pomoc a požehnanie pri stavbe domu  
Utorok 18.00 hod.   + Vladimíra, Mikuláša a Karolínu  
Streda 18.00 hod.   + Filipa a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa  
Piatok 7.30 hod.     + p. kanonika Pavla  
  10.30 hod.   Za veriacich  
  16.00 hod.    Na úmysel  
Sobota 7.30 hod.    Júliusa, Máriu a rodinu  
  10.30 hod.   Za všetkých zosnulých  
  18.00 hod. Za sv. otca Františka  
Nedeľa 7.30 hod.    + Karola  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Emíliu a Magdalénu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu večer (240-279)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami.

Ku chorým pôjdem vo štvrtok ráno od 8:00 hod.

V piatok máme slávnosť Všetkých svätých a tiež v sobotu sv. omše budú ako v nedeľu.

Pobožnosť za dušičky bude na miestnom cintoríne v sobotu o 14:00 hod. Pod oltárom sv. Jozefa sú sviečky, ktoré si môžete zakúpiť a podporiť dielo: Sviečka za nenarodené deti.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme