Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (21. - 27. 10. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Jána Pavla II., pápeža
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine  
Utorok 18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  
Streda 18.00 hod.   + Kamilu, Matúša, Máriu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.    + Eduarda, Magdalénu a deti  
Sobota 18.00 hod.     Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 70. rokov života  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jána  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (200-239)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Prežívame mesiac október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, pozývame vás k modlitbe posvätného ruženca, hlavne pred sv. omšami ale aj súkromne.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.   

Dnes sa koná zbierka na misie, milodary môžete vložiť do pokladničiek na to označených.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme