Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (14. - 20. 10. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana, Paulinu a deti  
Utorok 18.00 hod.   + Petra a Alojziu  
Streda 18.00 hod.   + Filipa, Jozefínu a deti  
Štvrtok 18.00 hod.    + Vladislava a Alojziu  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
Sobota 18.00 hod.     + Tibora  
Nedeľa 7.30 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Kľuchovej  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Františka  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (160-199)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Prežívame mesiac október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, pozývame vás k modlitbe posvätného ruženca, hlavne pred sv. omšami ale aj súkromne.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.   

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme