Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (7. - 13. 10. 2019)

Pondelok    Ružencovej Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. + Filipa, Hedvigu a deti  
Utorok 18.00 hod.   Za duše v očistci  
Streda 18.00 hod.   + Valéra, Máriu a deti  
Štvrtok 18.00 hod.    + Miloša, Margitu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.   + Jaroslava  
Sobota 18.00 hod.     + Jozefa a rodinu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Rudolfa  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Emíliu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (120-159)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Prežívame mesiac október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, pozývame vás k modlitbe posvätného ruženca, hlavne pred sv. omšami ale aj súkromne.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.   

V piatok večer sv. omša nebude z dôvodu koncertu, ktorý sa uskutočni o 19:00 hod. v našej Bazilike. Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme