Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (30. 9. - 6. 10. 2019)

Pondelok    Sv. Hieronyma
Utorok Sv. Terézie z Lieseux
Streda Sv. Anjelov strážnych
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Františka z Assisi
Sobota  Sv. Márie Faustíny Kovalskej
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa  
Utorok 18.00 hod.   + Štefana, Ľudmilu a Vieru  
Streda 18.00 hod.   + Ignáca a Katarínu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Michala, Júliu a synov  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Melániu, Irenu a rodičov  
Sobota 18.00 hod.     Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána, Magdalénu, Jaroslava a Pavla  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Michala  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu večer po sv. omši (80-119)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Od utorka začíname mesiac október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, pozývame vás k modlitbe posvätného ruženca, hlavne pred sv. omšami ale aj súkromne.

Vo štvrtok ráno od 8:00 hod budem navštevovať chorých k prvému piatku.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude hodinu pred sv. omšami.   

V budúcu sobotu bude posledná Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom v tomto roku. Srdečne pozývame, 17:16h. začína modlitba posvätného ruženca o 18:00h. sv. omša.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme