Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 9. 2019)

Pondelok    Sv. Pia z Pietralčiny
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Kozmu a Damiána
Piatok Sv. Vincenta de Paul
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Jána a Antóniu  
Utorok 18.00 hod.   + Alberta a Katarínu  
Streda 18.00 hod.   + Ladislava a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.    + Vieru a rodičov  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Antona, Anešu a Máriu  
Sobota 18.00 hod.     Za zdravie a Božiu pomoc  
Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 70. rokov života  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    Poďakovanie za 65. rokov života  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40-79)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme