21. nedeľa v období cez rok (23. 8. - 29. 8. 2010)

Nedeľa Dvadsiata prvá rok „C“
Pondelok  féria
Utorok Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Moniky - spomienka
Sobota Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Po 18.00 h + Ondreja a Štefániu
Ut 18.00 h + Rudolfa a Karolínu
St 18.00 h + Martina a Štefániu
Št 18.00 h + Annu
Pi 11.00 h + Ambróza
So   7.30 h na úmysel
Ne    7.30 h + Annu
11.00 h za veriacich
16.00 h   za zdravie pre Petra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 hod. od 440 - 480

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. Chcem vás poprosiť o modlitby za milosti na odpustové dni v mesiaci september. Dnes po večernej sv. omši prosím členov farskej rady o stretnutie.

Free Joomla templates by Ltheme