Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (16. - 22. 9. 2019)

Pondelok    Sv. Kornélia a Cypriána
Utorok Sv. Belarmína
Streda Féria
Štvrtok Sv. Januára
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Conga Hasanga a spoločníkov mučeníkov
Sobota  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana a rodičov  
Utorok 18.00 hod.   + Gašpara a Veroniku  
Streda 18.00 hod.   + Jána a Zuzanu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Michala, Máriu a Jarmilu  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja  
Sobota 18.00 hod.     Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána, Ambróza a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená a po č. d. 39)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je: Poďakovanie za úrodu.                           

V túto sobotu 21.9.2019 sa budú konať Obecné hody, začiatok je od 14:00 hod. Zábava začína o 20:00 hod. Srdečne pozývame.

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme