Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (9. - 15. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie
Piatok Sv. Jána Zlatoústeho
Sobota  Povýšenie svätého kríža
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, Sedembolestnej Panny Márie PS

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Mikuláša, Zuzanu a Jozefu  
Utorok 18.00 hod.   + rodičia z oboch strán  
Streda 18.00 hod.   + Karol a Peter  
Štvrtok 18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre Eriku s rodinou  
Piatok 18.00 hod.   + Františku a Michala  
  18.00 hod.   + Jozefu a Jolanu  
Sobota 11.00 hod.     + Mária a Dominik  
Nedeľa 7.30 hod.    Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Ondreja a Štefániu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440-480)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok sa koná kňazská rekolekcia dekanátu Rajec vo Višňovom, sv. omša začína o 9:30 hod.

Pripomíname, že na budúcu nedeľu sa koná národná púť v Šaštíne k Sedembolestnej Panne Márii, najbližšie z Prievidze bude vypravený mimoriadny vlak priamo tam aj späť. Bližšie informácie o programe púte sú vo výveske pri vchode do areálu. Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme