Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (2. - 8. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Sv. Gregora Veľkého
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Troch košických mučeníkov
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    8.00 hod. + Pavlina (Veni Sancte)  
Utorok 18.00 hod.   + Jozef, Anna a synovia  
Streda 18.00 hod.   + Štefan, Žofia a Jozef  
Štvrtok 18.00 hod.    + František  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Eduard  
Sobota 11.00 hod.     + Mária a Dominik  
  18.00 hod. Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozef a Rozália  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Ondrej a rodičia  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu večer po s. omši (400-439)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pripomíname, že v sobotu máme Fatimskú sobotu a v nedeľu patrocínium našej Baziliky, Narodenia Panny Márie. Bližšie informácie sú na výveske, na našej internetovej stranke, www.rajeckalesna.org, Facebooku (Farnosť Frivald) a v časopise NŽD. Srdečne pozývame.

V tomto týždni je sv. spoveď hodinu pred sv. omšami.  

Ku chorým pôjdem vo štvrtok od 8:00 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme