slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (2. - 8. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Sv. Gregora Veľkého
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Troch košických mučeníkov
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    8.00 hod. + Pavlina (Veni Sancte)  
Utorok 18.00 hod.   + Jozef, Anna a synovia  
Streda 18.00 hod.   + Štefan, Žofia a Jozef  
Štvrtok 18.00 hod.    + František  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Eduard  
Sobota 11.00 hod.     + Mária a Dominik  
  18.00 hod. Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozef a Rozália  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Ondrej a rodičia  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu večer po s. omši (400-439)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pripomíname, že v sobotu máme Fatimskú sobotu a v nedeľu patrocínium našej Baziliky, Narodenia Panny Márie. Bližšie informácie sú na výveske, na našej internetovej stranke, www.rajeckalesna.org, Facebooku (Farnosť Frivald) a v časopise NŽD. Srdečne pozývame.

V tomto týždni je sv. spoveď hodinu pred sv. omšami.  

Ku chorým pôjdem vo štvrtok od 8:00 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme