Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (25. 8. - 1. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Sv. Moniky
Streda Sv. Augustína
Štvrtok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc  
Utorok 18.00 hod.   Za pokoj a Božiu pomoc rodiny Hulínovej  
Streda 18.00 hod.   + Gašpar, Veronika a Zdeno  
Štvrtok 18.00 hod.    + Valér a Štefánia  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina, Danielu a Janu s rodinou  
Sobota 11.00 hod.     Deň sv. Huberta v Rybnej  
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozef, Anna a rodičia  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozef a Jozefína  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360-399)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pripomíname, že v sobotu sa uskutoční Deň sv. Huberta v Rybnej,  na začiatku je o 11:00 hod. sv. omša, po nej nasleduje program slávností. Srdečne pozýva poľovnícka spoločnosť Fačkov – Rybná

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

 Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme