Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (18. - 25. 8. 2019)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Pia X., pápeža
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
Piatok Sv. Ruženy Límskej
Sobota  Sv. Bartolomeja, apoštola
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Ondreja a Alojziu  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa a Helenu  
Streda 18.00 hod.   + Jána, Žofiu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.    + Blažeja a Pavlínu  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Vincenta a rodičov  
Sobota 14.00 hod.     Deň sv. Huberta  
  18.00 hod. Za Božiu pomoc pri skúškach pre Simonu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Annu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Vincenta, Štefániu a Veroniku  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320-359)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pripomíname, že v sobotu sa v našom pútnickom areáli uskutoční Deň sv. Huberta, na začiatku je o 14:00 hod. sv. omša, po nej nasleduje program slávností. Srdečne pozývame.

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme