Osemnásta nedeľa v cezročnom období (4. - 11. 8. 2019)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky Santa Maggióre
Utorok Premenenie Pána, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, spolupatrónky Európy, sviatok
Sobota  Sv. Vavrinca, sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Štefániu  
Utorok 18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc  
Streda 18.00 hod.   + Vincenta a Štefániu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Ladislav  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc  
Sobota 18.00 hod.   Na úmysel  
 Nedeľa 7.30 hod.    Na poďakovanie za 65. rokov života  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Vincenta a Štefániu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu od 8.00 hod. (240-279)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V pondelok na sviatok titulárnej Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (5. august - výročie posviacky) je možné v našej bazilike získať úplné odpustky.

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.                       

Deti a mládež pozývame v sobotu večer o 19:15 na hranolkové párty pri Charitase.                                                                                                               

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme