Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (28. 7. – 4. 8. 2019)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sv. Marty
Utorok Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Streda sv. Ignáca z Loyoly
Štvrtok sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly
Sobota  Prvá sobota, spomienka na Pannu Máriu
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa, Annu a synov  
Utorok 18.00 hod.   Za duše v očistci  
Streda 18.00 hod.   + Jána, Jozefa a Magdalénu  
Štvrtok 18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny  
  18.00 hod.   + Jozefa a Teréziu  
Sobota 18.00 hod.   na úmysel  
 Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu od 8.00 hod. (200-239)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok pri príležitosti Porciunkule je možné získať vo františkánskych a farských chrámoch  obvyklé odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok, sv. spoveď bude hodinu pred sv. omšami.

Ku chorým pôjdem vo štvrtok ráno od 8:00 hod., začínam v Trstenej.

Pripomíname, že v budúcu sobotu bude Fatimské stretnutie za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa, 17:15 hod. posvätný ruženec o 18:00 hod. sv. omša.

Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme