slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (21. - 28. 7. 2019)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sviatok sv. Márie Magdalény, učeníčky Pána
Utorok sviatok sv.Brigity Švédskej, rehoľníčky a spolupatrónky Európy
Streda Féria
Štvrtok sviatok sv. Jakuba, apoštola
Piatok Sv. Joachíma a Anny, rodičov Panny Márie
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Melánia  
Utorok 18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc  
Streda 18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Štefan, Alojzia a Vincent  
Piatok 11.00 hod.   za rodiny  
  18.00 hod.   + Mária  
Sobota 18.00 hod.   na úmysel  
 Nedeľa 7.30 hod.    + Ladislav a Alexander  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Vladimír a rodičia  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu od 8.00 hod. (160-199)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V nedeľu sa uskutoční púť k sv. Anne na Hôrkach, bližšie informácie sú na plagátoch.

Pripomíname, že v budúci víkend sa uskutoční aj diecézna púť k rodičom Panny Márie v Lednických Rovniach, bližšie informácie o programe, sú na plagáte vo výveske.

Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme