Šesnásta nedeľa v cezročnom období (21. - 28. 7. 2019)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sviatok sv. Márie Magdalény, učeníčky Pána
Utorok sviatok sv.Brigity Švédskej, rehoľníčky a spolupatrónky Európy
Streda Féria
Štvrtok sviatok sv. Jakuba, apoštola
Piatok Sv. Joachíma a Anny, rodičov Panny Márie
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Melánia  
Utorok 18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc  
Streda 18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Štefan, Alojzia a Vincent  
Piatok 11.00 hod.   za rodiny  
  18.00 hod.   + Mária  
Sobota 18.00 hod.   na úmysel  
 Nedeľa 7.30 hod.    + Ladislav a Alexander  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Vladimír a rodičia  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu od 8.00 hod. (160-199)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V nedeľu sa uskutoční púť k sv. Anne na Hôrkach, bližšie informácie sú na plagátoch.

Pripomíname, že v budúci víkend sa uskutoční aj diecézna púť k rodičom Panny Márie v Lednických Rovniach, bližšie informácie o programe, sú na plagáte vo výveske.

Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme