Štrnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 7. 2019)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Benedikta z Nursie, opáta a spolupatróna Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Ondrej a Petronela  
Utorok 18.00 hod.   za lásku a pokoj v rodine Zuzany, Miroslava a Jaroslava  
Streda 18.00 hod.   + Pavol, Mária a rodičia  
Štvrtok 18.00 hod.    + Apolónia, Uršula a Jozefa  
Piatok 11.00 hod.   za rodiny  
  18.00 hod.   + Mikuláš a Mária  
Sobota 18.00 hod.   Na úmysel  
 Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 65 rokov života  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Zdenko a rodičia  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu od 8.00 hod. (80-119)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. V sobotu od 14.00 hod. sa uskutoční Farfest – stretnutie rodín, detí, farníkov a ľudí dobrej vôle. Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! Za všetko Vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme