Dvanásta nedeľa v cezročnom období (24. -30. 6. 2019)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slavnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc  
Utorok 18.00 hod.   za požehnanie úrody  
Streda 18.00 hod.   + Rastislava  
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa a Margitu  
Piatok 8.00 hod.   poďakovanie za školský rok  
  11.00 hod. + Ladislava, Alojziu a deti  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 7.30 hod.   na úmysel  
  10.30 hod.    za birmovancov  
  16.00 hod.   na úmysel    
 Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana, Ľudmilu a Vieru  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (rodičia birmovancov)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prosíme o modlitby za birmovancov. Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. 25. 06. o 18,00 bude mať sv. omšu primiciant Jozef Biely. Ste pozvaní. V sobotu je prikázaný sviatok. V sobotu je v našej farnosti slávnosť, pri ktorej príjmu naši birmovanci sviatosť birmovania. Dnes o 14,00 hod. bude v Suchej doline požehnané modlitbové miesto Ružencovej Panny Márie. Generálny nácvik pre všetkých birmovancov bude v piatok o 15,30 hod. Prosíme o účasť. Sviatosť zmierenia pre birmovancov, rodičov, birmovných rodičov môžete využiť v priebehu týždňa, možnosť bude aj v piatok od 17,00 hod. Ďakujeme rodičom, deťom, všetkým Vám za prípravu oltárikov a za dôstojný priebeh procesie na sviatok Božieho tela. Tak ako apoštoli, tak aj my si môžeme na cestu zobrať kríž a to je to jediné.

Free Joomla templates by Ltheme