slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (24. -30. 6. 2019)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slavnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc  
Utorok 18.00 hod.   za požehnanie úrody  
Streda 18.00 hod.   + Rastislava  
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa a Margitu  
Piatok 8.00 hod.   poďakovanie za školský rok  
  11.00 hod. + Ladislava, Alojziu a deti  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 7.30 hod.   na úmysel  
  10.30 hod.    za birmovancov  
  16.00 hod.   na úmysel    
 Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana, Ľudmilu a Vieru  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (rodičia birmovancov)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prosíme o modlitby za birmovancov. Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. 25. 06. o 18,00 bude mať sv. omšu primiciant Jozef Biely. Ste pozvaní. V sobotu je prikázaný sviatok. V sobotu je v našej farnosti slávnosť, pri ktorej príjmu naši birmovanci sviatosť birmovania. Dnes o 14,00 hod. bude v Suchej doline požehnané modlitbové miesto Ružencovej Panny Márie. Generálny nácvik pre všetkých birmovancov bude v piatok o 15,30 hod. Prosíme o účasť. Sviatosť zmierenia pre birmovancov, rodičov, birmovných rodičov môžete využiť v priebehu týždňa, možnosť bude aj v piatok od 17,00 hod. Ďakujeme rodičom, deťom, všetkým Vám za prípravu oltárikov a za dôstojný priebeh procesie na sviatok Božieho tela. Tak ako apoštoli, tak aj my si môžeme na cestu zobrať kríž a to je to jediné.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme