19. nedeľa v období cez rok (9. 8. - 15. 8. 2010)

Nedeľa  Devätnásta v období cez rok „C“
Pondelok   Sv. Terézie Benedikty z Kríža - sviatok
Utorok Sv Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Streda Sv. Kláry, panny - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza - spomienka
Nedeľa Nanebovzatie Panny Márie

 

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Po 18.00 h  + Veroniku a Štefana
Ut 18.00 h + Pavlínu
St 18.00 h + p. kanonika
Št 18.00 h + Pavlínu a Františka
Pi 18.00 h + Jozefa
So   7.30 h + Petra Kulicha
Ne    7.30 h + Magdalénu
11.00 h za veriacich
16.00 h na duše v očisci


Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8,00 hod. od č. d. 360 - 399

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. Všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili na sv. spovedi v prvý piatok ďakujem. Chcem vás poprosiť o modlitby na odpustové dni v mesiaci september.
Free Joomla templates by Ltheme