Najsvätejšej Trojice, slávnosť (17. - 23. 6. 2019)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Sobota  Panny Márie
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Sebastiána, Cecíliu a deti  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa, Jozefínu a Bohuslava  
Streda 18.00 hod.   + Antona, Albínu a deti  
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  
Piatok 11.30 hod.   + Alojza, Gertrúdu a rodičov  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 7.30 hod.   na úmysel  
 Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jána  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (Trstena-39)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prosíme o modlitby za birmovancov. Ďakujeme za modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte. Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Bude sa konať eucharistická procesia, prosím o prípravu oltárikov horná časť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. V piatok o 11.30 hod. je púť onkologických pacientov. V sobotu je Frívaldská heligónka. Od utorka do soboty po sv. omši sú skúšky birmovancov. V nedeľu 23.6.2019 o 14.00 hod. bude v Suchej doline požehnané modlitbové miesto Ružencovej Panny Márie. Buď bude kresťanstvo trojičným, alebo nebude.

Free Joomla templates by Ltheme