Zoslanie Ducha Svätého (10. - 16. 6. 2019)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok    Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného kňaza, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie
Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. + Melániu a Irenu  
Utorok 18.00 hod.   + Pavla, Máriu a rodičov  
Streda 18.00 hod.   + Jozefa  
Štvrtok 18.00 hod.    + Štefana, Cecíliu a deti  
Piatok 11.00 hod.   + Pavlínu  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 11.00 hod.   privítanie pútnikov  
  16.00 hod. vysluhovanie sviatosti zmierenia  
  17.15 hod. posvätný ruženec  
  18.00 hod. sv. omša, celebruje Tomáš Gerboc SVD, po nej procesia na Kalváriu  
  22.00 hod. sv. omša, po nej celonočná adorácia  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ignáca a rodičov  
  10.30 hod.    sv. omša, celebruje Ferdinand Kubík SDB  
  16.00 hod.    + Filipa a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši večer (440-480)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prosíme o modlitby za birmovancov. Dnes je slávnosť prvého sv. prijímania. Budúci víkend je púť k Najsvätejšej Trojici, prosíme o modlitby o jej pokojný a požehnaný priebeh. Taktiež prosím o službu pri celonočnej poklone. Zbierka na katolícke masmédiá bola 431,44 €. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Augustín tvrdí: „Nespokojné je srdce človeka, kým nespočinie v Bohu.“ Ale to je iba polovica pravdy. Táto rovnica platí aj opačne: „Nespokojné je srdce Boha, kým nespočinie v človeku.“

Free Joomla templates by Ltheme