Siedma veľkonočná nedeľa (3. - 9. 6. 2019)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa
Pondelok    Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Pavla a Pavlínu  
Utorok 11.00 hod.   na úmysel  
  18.00 hod. + Valenta, Žofiu, Jána, Pavlínu, Zdena a Janu  
Streda 11.00 hod.   na úmysel  
  18.00 hod. + Karola a Pavlinu  
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.   + Antona, Teréziu, Ignáca, Jozefa a Katarínu  
Piatok 11.00 hod.   + Jána, Pavlínu a deti  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie a dary Ducha Svätého pre deti  
  10.30 hod.    za prvoprijímajúcich  
  16.00 hod.    + Ignáca a Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po spovedi (rodičia detí prvoprijímajúcich)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prosíme o modlitby za prvoprijímajúcich a za birmovancov. Nácvik detí pred prvým sv. prijímaním bude každý deň o 16,30 hod. v kostole. Na budúcu nedeľu je slávnosť prvého sv. prijímania. Sv. spoveď pre rodičov je v týždni pred sv. omšami. Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti je v sobotu o 9,00 hod. Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď pred sv. omšami, deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, pri recitovaní hymnu Príď Duchu Svätý tvorivý môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Jednota stále vzniká v slobodnom priestore. Inak to nie je jednota, ale totalita.

Free Joomla templates by Ltheme