Šiesta veľkonočná nedeľa (27. - 2. 6. 2019)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenia
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa a Máriu  
Streda 18.00 hod.   + Jozefa  
Štvrtok 11.00 hod.    + Mikuláša, Annu a rodičov  
  18.00 hod.   na úmysel  
Piatok 11.00 hod.   + Štefana, rodičov a sestry  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 17.15 hod.     modlitba sv. ruženca  
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Antona, Jozefu a Júliu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Danielu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Služby detí po ročníkoch každý deň. Prosíme o modlitby za prvoprijímajúcich a za birmovancov. Vo štvrtok je prikázaný sviatok, svätíme ho ako nedeľu. V prípade dobrého počasia sv. omša o 18.00 hod bude na Kalvárii. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Duch Svätý je otcom dobrých nápadov, guráže, odvahy urobiť niečo nezvyčajné, tak ako to urobil Kristus.

Free Joomla templates by Ltheme