Piata veľkonočná nedeľa (20. - 26. 5. 2019)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. + Evu  
Utorok 18.00 hod.   + Viktora a Štefániu  
Streda 18.00 hod.   + Jana  
Štvrtok 18.00 hod.    + Róberta  
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa a Annu  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Antona, Irenu a Annu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana a Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Služby detí po ročníkoch každý deň. Prosíme o modlitby za prvoprijímajúcich a za birmovancov. V piatok je svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Zbierka na seminár bola 471,27 € Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Chlieb života je v Jánovom svete chlebom lásky, ktorá je schopná aj obetovať život.

Free Joomla templates by Ltheme