slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata veľkonočná nedeľa (20. - 26. 5. 2019)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. + Evu  
Utorok 18.00 hod.   + Viktora a Štefániu  
Streda 18.00 hod.   + Jana  
Štvrtok 18.00 hod.    + Róberta  
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa a Annu  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Antona, Irenu a Annu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana a Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Služby detí po ročníkoch každý deň. Prosíme o modlitby za prvoprijímajúcich a za birmovancov. V piatok je svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Zbierka na seminár bola 471,27 € Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Chlieb života je v Jánovom svete chlebom lásky, ktorá je schopná aj obetovať život.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme