Štvrtá veľkonočná nedeľa (13. - 19. 5. 2019)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa
Pondelok    Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Utorok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. + Vincenta a Máriu  
Utorok 18.00 hod.   + Pavlínu  
Streda 18.00 hod.   + Jakuba, Evu a deti  
Štvrtok 18.00 hod.    + Rastislava  
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa, Apolóniu a Veroniku  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana, Veroniku a Mariána  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana a Pavlínu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Služby detí po ročníkoch každý deň. Dnes je zbierka na kňazský seminár. Ďakujeme spoluorganizátorom Misijnej púte detí – Základnej škole a Obecnému úradu. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Dobrý pastier robí práve to, tvári sa, že nie je dôležitý, aby dal priestor ovciam.

Free Joomla templates by Ltheme