Tretia veľkonočná nedeľa (6. - 12. 5. 2019)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    18.00 hod. + Šimona a Máriu  
Utorok 18.00 hod.   + Gregora, Jozefínu a deti  
Streda 18.00 hod.   + Mateja a Emíliu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Martina, Štefániu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.   + Karola, Margitu a deti  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 10.00 hod.     Detská púť  
Nedeľa 7.30 hod.    na úmysel  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Petra a Kristínu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (280-319)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Služby detí po ročníkoch každý deň. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár. 08. 05. sa koná jarná púť ku kostolu Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková.  Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Poznáme Petrov príbeh, jeho koktanie, tápanie i trapasy. Peter potrebuje nové opásanie ako soľ. A my, jeho súrodenci v mnohých prešľapoch, takisto.

Free Joomla templates by Ltheme