Nedeľa Božieho milosrdenstva (29. 4. - 5. 5. 2019)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva
Pondelok    Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi - sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi
Piatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Sobota  Sv Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Štefana, Žofiu, Cyrila a Jozefa  
Utorok 11.00 hod.   na úmysel  
  18.00 hod.   + Jozefa a Margitu  
Streda 11.00 hod.   na úmysel  
  14.00 hod. pohrebná  
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod. poďakovanie za 50. rokov života  
Piatok 11.00 hod.   + Františka, Juraja, Bertu a Máriu  
  18.30 hod.   za život, za mladých a za rodiny  
Sobota 17.15 hod.     sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša s otcom biskupom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana a Ľudmilu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (240-279)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Služby detí po ročníkoch každý deň. Na budúci týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď: dospelí každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov a pridá zvolanie Milosrdný Ježišu, dôverujem ti, môže získať úplné odpustky. Dnes o 15,00 hod. bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Na Boží hrob ste obetovali 944,78 €. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Na veľkonočnú oferu ste obetovali 556,24€. Dnes sa končí veľkonočná oktáva. Tomášova nevera  nám pomohla k viere viac ako viera ostatných učeníkov.

Free Joomla templates by Ltheme