Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána (15. - 21. 4. 2019)

Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota  Biela sobota
Nedeľa Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana, Cecíliu a rodičov  
Utorok 11.00 hod.   + Lukáša a Ľudmilu  
Streda 18.00 hod.   + Michala, Žofiu, rodičov a deti  
Štvrtok 18.00 hod.    na úmysel  
Piatok 10.00 hod.   Krížová cesta na Kalvárii  
  16.00 hod.   Obrady Veľkého piatku - po nich celonočná adorácia  
Sobota 3.00 hod.     Korunka k Božiemu milosrdenstvu  
  8.00 hod.   Ranné chvály  
  19.30 hod.   Vigília Bielej Soboty  
Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 80 rokov života  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + kňaza Pavla  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (160-199)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Dnes bude krížová cesta na kalvárii o 14,00 hod., modlí sa spoločenstvo Modlitby matiek. Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou: v pondelok od 18,00 hod. do 19,30 hod.V stredu po sv. omši bude stretnutie lektorov a žalmistov vo fare.Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Zbierka na pomoc pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov bola 229,70 €.V piatok je prísny pôst, zachovávame ho tak ako na Popolcovú stredu. Z piatka na sobotu bude celonočná adorácia, prosím zapíšte sa v priebehu týždňa na službu. V nedeľu je veľkonočná ofera. Sväté dni nás pozývajú na tiché bdenie s Ježišom. Utrpenie je daň platená za našu výsadu môcť byť.

Free Joomla templates by Ltheme