Druhá pôstna nedeľa (18. - 24. 3. 2019)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok 18.00 hod. + Miroslava a Ľudmilu  
Utorok 11.00 hod.   na úmysel  
  18.00 hod. + Jozefa  
Streda 18.00 hod.   + Tomáša, Evu a deti  
Štvrtok 18.00 hod.    + Adama a Máriu  
Piatok 11.00 hod.   + Vincenta a Františku  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ignáca a Štefániiu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Vincenta, Veroniku a Štefániu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (Trstená - 39)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Krížové cesty v piatky o 18,00 v Bazilike a v nedele o 14,00 na Kalvárii. Stretnutie birmovancov v piatok začína krížovou cestou o 18,00 hod. Služby deti v kostole po ročníkoch každý deň. Na charitu ste darovali 403,74 €.Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Dnes o 16,00 hod. bude púť Za život. 

Kde si ty, Ježiš, tam je všetko.

Free Joomla templates by Ltheme