^ Back to Top

Farské oznamy 2019

Druhá nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, slávnosť (7. - 13. 1. 2019)

Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, slávnosť
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia nedeľa po narodení Pána, Krst Krista Pána, sviatok

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod. + Štefana, Barboru a deti  
Utorok 11.00 hod.   na úmysel  
  18.00 hod.   + Gabriela, Hermínu a deti  

Streda

11.00 hod.   na úmysel  
  18.00 hod.   + Jána a Antóniu  
Štvrtok 18.00 hod.    + Michala, Júliu a synov  
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa a Antona  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Vladislava a Alojziu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Vojtecha  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (80 - 119)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť časopisy pri východe z Baziliky. Ďakujeme za prijatie koledníkov Dobrej noviny. Tento rok deti vykoledovali 2 111,95 €. Z požehnania domácnosti ste darovali na Baziliku 1 675,- €. Vianočná ofera 384, 91 €. Po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 so záverečným požehnaním. Pri sv. omšiach bude požehnaná Trojkráľová voda, preto si ju môžete zobrať do svojich domovov. Termín prvého sv. prijímania je 9. 6. 2019, termín sviatosti birmovania 29. 6. 2019.  Pane, pomôž mi kráčať za Tebou aj napriek ťažkostiam.