Tretia adventná nedeľa v roku "C" (17. - 23. 12. 2018)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa  Štvrtá adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Ladislava a rodičov  
  11.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.   + Petra  
  11.00 hod. na úmysel  
Streda 6.45 hod.   + Gašpara, Máriu a synov  
  11.00 hod. na úmysel  
Štvrtok 6.45 hod.   + Vincenta a Štefániu  
Piatok 6.45 hod.   na úmysel  
  11.00 hod.   + Karola a Petra  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 6.45 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa a Annu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (440-480)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo časopisu Naša diecéza a Katolícke noviny, stolový kalendár na r. 2019. Sviatosť zmierenia pred sviatkami Božieho narodenia bude v našej farnosti 17. 12. 2018 od 18,00 do 19,30 hod., ostatné termíny si môžete pozrieť na výveske. Nácvik detí, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrá novina pozývame na stretnutie v sobotu o 16,00 vo fare. Zároveň Vás prosíme o prijatie koledníkov Dobrej noviny, tým, že si svoju bránu označíte stužkou. Záujemci o požehnanie domu sa zapíšte do zoznamu, ktorý bude vo výklenku kostola. Pozývame deti a rodičov na rorátne sv. omše a zároveň prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji.  Pane, Ježišu, prosím, premieňaj ma podľa svojej vôle.

Free Joomla templates by Ltheme