Prvá adventná nedeľa v roku "C" (3. - 9. 12. 2018)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Piatok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Teréziu  
  11.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.   o zdravie a Božiu pomoc  
  11.00 hod. na úmysel  
Streda 6.45 hod.   + Štefániu a Paulínu  
Štvrtok 6.45 hod.   + Mikuláša, Annu a rodičov  
  11.00 hod. na úmysel  
Piatok 6.45 hod.   na úmysel  
  11.00 hod.   + Mariána a Štefániu  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
  10.30 hod.   na úmysel  
  16.00 hod. na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Janu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo časopisu Naša diecéza a Katolícke noviny. Dnes o 14,00 sa bude konať v areáli baziliky Adventný benefičný trh. Ste pozvaní. Pozývame deti a rodičov na rorátne sv. omše a zároveň prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji. Dnes je zbierka na charitu. Budúci týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia každý deň pred sv. omšami. Ku chorým štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Po II. sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním.  Veď ma, Pane.

Free Joomla templates by Ltheme