Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jána Pavla II., pápeža
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Alojza, Gertúdu a rodičov  
Utorok 18.00 hod. + Vieru a rodičov  
Streda 18.00 hod. + Jozefa  
Štvrtok 18.00 hod. + Lukáša a Teréziu  
Piatok 11.00 hod. + Viktora a rodičov  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Tibora  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (120-159)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Dnes je zbierka na misie. Pane, dávam Ti svoje srdce úplne k dispozícii. Premieňaj ma!

Free Joomla templates by Ltheme