Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Magdalénu a Františku  
Utorok 18.00 hod. + Ondreja a Štefániu  
Streda 18.00 hod. poďakovanie za 70. rokov života  
Štvrtok 18.00 hod. + Jozefa  
Piatok 11.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša a Michaelu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Ignáca  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (40-79)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1, 2, 3, 4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín, kalendáre nástenné, časopis Naša diecéza. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Po II. sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Vo štvrtok 11. 10. bude v katedrále v Žiline sv. omša s príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu. V sobotu 13. 10. bude vo farskom kostole Božieho Milosrdenstva Žilina – Hájik modlitbové stretnutie – náhradné rodiny. Pane, to, čo Ty spojíš, človek nesmie rozlučovať.

Free Joomla templates by Ltheme