Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. anjelov strážcov, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Františka Asisského, spomienka
Piatok Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    za pútnikov z Fatimy  
  18.00 hod.   + Valéra a Štefániu  
Utorok 11.00 hod. o zdravie pre Annu  
  18.00 hod.   o zdravie v rodine  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.   + Jána a Antóniu  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.   + Františka  
Piatok 11.00 hod. + Antona, Agnešu a Máriu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 17.15 hod.     sv. ruženec  
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Gašpara, Veroniku a rodičov  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Františka  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po večernej sv. omši (Trstená-39)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Začali služby deti v kostole po ročníkoch. V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1, 2, 3, 4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín, kalendáre nástenné. Prvý piatok, Sv. spoveď: Dospelí každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16,30 hod., Birmovanci počas týždňa, okrem piatku. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pane, pomôž mi vnímať iných cez pohľad lásky.

Free Joomla templates by Ltheme