Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ondreja Kima, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Piatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod. + Vincenta, Žofiu, rodičov a deti  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Jozefa  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Gašpara, rodičov a súrodencov  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Jozefa, Štefániu a Juditu  
Piatok 11.00 hod. + Pavla a Máriu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Od pondelka začali služby deti v kostole po ročníkoch. V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. V piatok máme kántrový deň, s úmyslom poďakovania za úrodu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1,2,3,4, ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Pane Ježišu, pomôž mi lepšie Ťa spoznať a plniť Tvoju vôľu.

Free Joomla templates by Ltheme