slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ondreja Kima, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Piatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod. + Vincenta, Žofiu, rodičov a deti  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Jozefa  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Gašpara, rodičov a súrodencov  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Jozefa, Štefániu a Juditu  
Piatok 11.00 hod. + Pavla a Máriu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Od pondelka začali služby deti v kostole po ročníkoch. V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. V piatok máme kántrový deň, s úmyslom poďakovania za úrodu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1,2,3,4, ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Pane Ježišu, pomôž mi lepšie Ťa spoznať a plniť Tvoju vôľu.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme