Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 8. 2018)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Utorok Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Streda Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Bartolomeja, apoštola, svietok
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   14.00 hod.    + Jozefa  
Utorok 18.00 hod. + Jozefa, Jozefínu a Bohuslava  
Streda 18.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc pre Janku  
Štvrtok 18.00 hod. + Šimona, Magdalénu a Filipa  
Piatok 11.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     + Jozefa, Helenu a rodičov  
  11.00 hod.    v Rybnej  
Nedeľa 7.30 hod.    + Rastislava  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Pavla a Pavlínu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (240-279)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V sobotu o 11,00 hod. bude sv. omša ku cti sv. Huberta v Rybnej, ste pozvaní. Pane, túžim po Tebe.

Free Joomla templates by Ltheme