Devätnásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 8. 2018)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Streda Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.  + Karola a Annu  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Vendelína a Margitu  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Filipa a Máriu  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Michala, Máriu a Jána  
Piatok 11.00 hod. + Pavla, Luciu a deti  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 14.00 hod.   za poľovníkov  
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Ondreja  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (200-239)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V stredu je prikázaný sviatok, pri obidvoch sv. omšiach budeme požehnávať byliny, zeliny a kvety, nezabudnite priniesť. Pane, drž ma pevne vo svojich rukách. S Tebou chcem žiť.

Free Joomla templates by Ltheme