Osemnásta nedeľa v cezročnom období (6. - 12. 8. 2018)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Premenenie Pána, sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Štvrtok Sv. Terézie Benedikty od kríža, sviatok
Piatok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Sobota  Sv. Kláry, panny, spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    o zdravie Jozefa a Emílie  
Utorok 18.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc pre Vincenciu  
Streda 18.00 hod. + Ladislava  
Štvrtok 18.00 hod. + Alojza, Annu a Teklu  
Piatok 11.00 hod. + Gašpara, Vendelína a Jána  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.   na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    za duše v očisci  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    o Božiu pomoc pre vnučky a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (160-199)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Po II. sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Pane Ježišu, rozmnož vo mne vieru a lásku ku Tebe.

Free Joomla templates by Ltheme