Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (30. 7. - 5. 8. 2018)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Streda Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.  + Mikuláša, Štefániu a deti  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Sláva a Jozefínu  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  
Štvrtok 18.00 hod. + Jozefa a Karolínu  
Piatok 11.00 hod. + Pavlínu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša s otcom biskupom Tomášom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana, Annu a rodičov  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Zdenka  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (120-159)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Dnes je sv. omša na Hôrkach ku cti sv. Joachima a Anny. Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď: každý deň pred sv. omšami pre deti aj dospelých. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. 2.8. možno získať porciunkulové odpustky. možno ich získať: návšteva kostola, modlitba Pána, Verím v Boha, 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a na úmysel Sv. Otca. Fatimské stretnutie začína 17,15 hod. modlitbou sv. ruženca, možnosť sv. zmierenia, vrcholí sv. omšou o 18,00 hod. Pane, nie som hoden, ale povedz iba jediné slovo ...

Free Joomla templates by Ltheme