slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (30. 7. - 5. 8. 2018)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Streda Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.  + Mikuláša, Štefániu a deti  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Sláva a Jozefínu  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  
Štvrtok 18.00 hod. + Jozefa a Karolínu  
Piatok 11.00 hod. + Pavlínu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša s otcom biskupom Tomášom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana, Annu a rodičov  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Zdenka  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (120-159)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Dnes je sv. omša na Hôrkach ku cti sv. Joachima a Anny. Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď: každý deň pred sv. omšami pre deti aj dospelých. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. 2.8. možno získať porciunkulové odpustky. možno ich získať: návšteva kostola, modlitba Pána, Verím v Boha, 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a na úmysel Sv. Otca. Fatimské stretnutie začína 17,15 hod. modlitbou sv. ruženca, možnosť sv. zmierenia, vrcholí sv. omšou o 18,00 hod. Pane, nie som hoden, ale povedz iba jediné slovo ...

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme