Šesnásta nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 7. 2018)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov -spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.  + Štefana a Annu  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Jozefa  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Pavla, Máriu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod. + Vincenta a rodičov  
Piatok 11.00 hod. o Božiu pomoc pri pôrode  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.   na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ladislava a Alexa  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Ignáca  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (80-119)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu je sv. omša na Hôrkach ku cti sv. Joachima a Anny. V prípade zlého počasia, v Bazilike. Včera sme mali Farfest, ďakujeme za pripravený program učiteľkám, dobrovoľníkom za guľáš a vám rodičom a deťom za účasť. Pane, úplne sa odovzdávam do Tvojich rúk. Veď ma.

Free Joomla templates by Ltheme