slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 7. 2018)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov -spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.  + Štefana a Annu  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Jozefa  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.  + Pavla, Máriu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod. + Vincenta a rodičov  
Piatok 11.00 hod. o Božiu pomoc pri pôrode  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.   na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ladislava a Alexa  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Ignáca  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (80-119)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu je sv. omša na Hôrkach ku cti sv. Joachima a Anny. V prípade zlého počasia, v Bazilike. Včera sme mali Farfest, ďakujeme za pripravený program učiteľkám, dobrovoľníkom za guľáš a vám rodičom a deťom za účasť. Pane, úplne sa odovzdávam do Tvojich rúk. Veď ma.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme