Trinásta nedeľa v cezročnom období (2. - 8. 7. 2018)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Návšteva Panny Márie, sviatok
Utorok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov
Piatok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľobovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.  o zdravie Ondreja  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.   + Štefániu, Cyrila a rodičov  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.    + Filipa, Štefániu a deti  
Štvrtok 7.30 hod. + Karola  
  10.30 hod.  na úmysel  
  16.00 hod. + Blažeja a Pavlínu  
Piatok 11.00 hod. + Marcela  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša s otcom biskupom Tomášom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Pavla, Serafínu a Janu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši 440-480

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Zbierka: 102,47 € . Ďakujem naším dobrovoľníkom pri organizovaní púte onkologických pacientov, škôlke a škole za vystúpenie deti, Obecnému úradu za priestory, za organizovanie heligónky a jej priebeh, včera za jánsku vatru. Pomaly pripravujeme Farfest, prosíme o nové nápady. Dnes po II. sv. omši bude vyložená sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Spoločenstvo modlitby matiek pozýva dnes o 13,00 na stretnutie do baziliky, 14,00 sv. ruženec. Pane, daj mi väčšiu vieru.

Free Joomla templates by Ltheme