slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Trinásta nedeľa v cezročnom období (2. - 8. 7. 2018)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Návšteva Panny Márie, sviatok
Utorok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov
Piatok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľobovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.  o zdravie Ondreja  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.   + Štefániu, Cyrila a rodičov  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.    + Filipa, Štefániu a deti  
Štvrtok 7.30 hod. + Karola  
  10.30 hod.  na úmysel  
  16.00 hod. + Blažeja a Pavlínu  
Piatok 11.00 hod. + Marcela  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša s otcom biskupom Tomášom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Pavla, Serafínu a Janu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši 440-480

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Zbierka: 102,47 € . Ďakujem naším dobrovoľníkom pri organizovaní púte onkologických pacientov, škôlke a škole za vystúpenie deti, Obecnému úradu za priestory, za organizovanie heligónky a jej priebeh, včera za jánsku vatru. Pomaly pripravujeme Farfest, prosíme o nové nápady. Dnes po II. sv. omši bude vyložená sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Spoločenstvo modlitby matiek pozýva dnes o 13,00 na stretnutie do baziliky, 14,00 sv. ruženec. Pane, daj mi väčšiu vieru.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme