Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"(18. - 24. 6. 2018)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana  
Utorok 18.00 hod.   + Fridolína, Žofiu a deti  
Streda 18.00 hod.    + Melániu  
Štvrtok 18.00 hod.  + Viktora a Štefániu  
Piatok 11.00 hod. + Šimona, Františku a Milana  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.   na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ladislava a Petra  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Miroslava a Ľudmilu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši 360-399

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. V nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pane, s dôverou vkladám svoj život do Tvojich rúk.

Free Joomla templates by Ltheme