Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B" (11. - 17. 6. 2018)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Antona Paduánskeho, kňaza, učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Silvestra, Katarínu a Františka  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa  
Streda 18.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc  
Štvrtok 18.00 hod.  + Sebastiána, Cecíliu a deti  
Piatok 11.00 hod. + Viktora a Ľubomíra  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 15.00 hod.   sobášna  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ignáca a Máriu  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Júliusa  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši 320-359

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Michal Pekný a Natália Golierová. V sobotu Vás pozývame na Frivaldskú heligónku. Pane Ježišu, nauč ma hovoriť v správnom čase správnymi slovami, aby som nikomu neublížil(a), ak nemôžem pomôcť.

Free Joomla templates by Ltheme