slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B" (11. - 17. 6. 2018)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Antona Paduánskeho, kňaza, učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Silvestra, Katarínu a Františka  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa  
Streda 18.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc  
Štvrtok 18.00 hod.  + Sebastiána, Cecíliu a deti  
Piatok 11.00 hod. + Viktora a Ľubomíra  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 15.00 hod.   sobášna  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ignáca a Máriu  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Júliusa  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši 320-359

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Michal Pekný a Natália Golierová. V sobotu Vás pozývame na Frivaldskú heligónku. Pane Ježišu, nauč ma hovoriť v správnom čase správnymi slovami, aby som nikomu neublížil(a), ak nemôžem pomôcť.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme