^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B" (4. - 10. 6. 2018)

Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.    + Ladislava  
Utorok 18.00 hod.   + Karola a Pavlínu  
Streda 18.00 hod.    + Jána, Pavlínu a deti  
Štvrtok 18.00 hod.  + Marcela  
Piatok 11.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.   ma úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Petra a Kristínu  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Emila  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši 280-319

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní Najmilší Ježišu, na slávnosť Božského Srdca Ježišovho, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ďakujeme starkám, mamám, deťom za zapojenie sa do prípravy a priebehu procesie na sviatok Božieho tela. Pane, zvelebujem Ťa za všetko dobro, ktorým ma obklopuješ.