^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Najsvätejšej Trojice (28. 5. - 2. 6. 2018)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.    + Jána, Žofiu a syna  
Utorok 11.00 hod.   na úmysel  
  18.00 hod.    + Mariána a Vlastu  
Streda 11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.    + Petra a Alojziu  
Štvrtok 11.00 hod.  na úmysel  
  18.00 hod.    + Viktora, Veroniku a Ladislava  
Piatok 11.00 hod. + Štefana, Cecíliu a deti  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 17.15 hod.   posvätný ruženec  
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom  
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 70 rokov života  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Františku a Jozefu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši večer 240-279

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní Najmilší Ježišu, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Procesia s Najsvätejšou Sviatosťou pôjde na dolnú časť, pripravte oltáriky, prosím. Prosím o účasť na procesii deti a rodičov, prineste so sebou košíky s kvetmi. Ďakujeme za modlitby a obety pre pokojný a požehnaný priebeh púte k Najsv. Trojici. Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému. Amen.