^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Zoslanie Ducha Svätého (21. - 27. 5. 2018)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok   Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza
Piatok Féria
Sobota  Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Pavlínu a rodičov
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa a Annu
Streda 18.00 hod.    + Štefana, rodičov a sestry
Štvrtok 18.00 hod.  + Ladislava, Alojziu a deti
Piatok 11.00 hod. + Karola a Petra
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 11.00 hod.    privítanie pútnikov
  16.00 hod.   vysluhovanie sviatosti zmierenia
  17.15 hod.   posvätný ruženec
  18.00 hod.   sv. omša, celebruje mons. Andrej Imrich, biskup
  22.00 hod.   sv. omša, celebruje Jozef Lazovy, po nej celonočná adorácia
Nedeľa 7.30 hod.    + Cyrila, Jozefu, Štefániu a rodičov
  10,30 hod.    sv. omša, celebruje Milan Holík
  16.00 hod.    + Jána a Ruženu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v piatok po sv. omši

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Zbierka na katolícke masmédia 374,20 € . Dnes je slávnosť prvého sv. prijímania. Budúci výkend je púť k Najsvätejšej Trojici (program), prosíme o modlitby o je pokojný a požehnaný priebeh. Taktiež prosím o službu pri celonočnej poklone. Duchu Svätý, odovzdávam sa odovzdávam sa Tvojmu pôsobeniu.