^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B" (14. 20. 5. 2018)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Karola a Annu
Utorok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Vendelína, Martu a Vlastu
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Alojziu a Vladislava
Štvrtok 7.30 hod.  + Michala a Františku
Piatok 11.00 hod. + Marcela
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 15.00 hod.    sobášna sv. omša
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  10,30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ondreja a Viktóriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu rodičia prvoprijímajúcich

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Tento týždeň sú prosebné dni za duchovné povolania. Nácvik detí pred prvým sv. prijímaním bude každý deň o 16,00 hod. v kostole. Na budúcu nedeľu je slávnosť prvého sv. prijímania. Sv. spoveď pre rodičov je v týždni pred sv. omšami. Ďakujem animátorom za prípravu a priebeh Misijnej púte detí. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Ondrej Salanci a Veronika Pekná. Dnes o 15,00 hod. v kultúrnom dome je podujatie venované Dňu matiek. Pane, Ježišu, nauč ma budovať s nebeským Otcom taký hlboký a dôverný vzťah, aký ho máš Ty.